Баш бит | Шаян ТВ

scroller
rocket
chess
grammafon
ice-cream-paper
pointer

Шаянпрограмма

Тулы программа
live-icon
«Шаян балалар»
06:00

«Шаян балалар»

live-icon
«Күчтәнәч»
06:10

«Күчтәнәч»

live-icon
«Чичилэнд»
06:25

«Чичилэнд»

live-icon
«Бергәләп өйрәник»
06:30

«Бергәләп өйрәник»

live-icon
«Врумиз»
06:50

«Врумиз»

live-icon
«Тычкан абый дәресләре»
07:05

«Тычкан абый дәресләре»

live-icon
«Шаян балалар»
07:15

«Шаян балалар»

live-icon
«Рози һәм аның дуслары»
07:20

«Рози һәм аның дуслары»

live-icon
«Сукыр тычкан һәм панда»
07:35

«Сукыр тычкан һәм панда»

live-icon
«Җанлы шакмаклар»
08:00

«Җанлы шакмаклар»

live-icon
«Галактика паркы»
08:10

«Галактика паркы»

live-icon
«Шаян балалар»
08:25

«Шаян балалар»

live-icon
«Робокар Поли һәм аның дуслары»
08:30

«Робокар Поли һәм аның дуслары»

live-icon
«Анна һәм аның дуслары»
08:45

«Анна һәм аның дуслары»

live-icon
«Кичке әкиятләр»
09:10

«Кичке әкиятләр»

live-icon
«Дуда һәм Дада»
09:20

«Дуда һәм Дада»

live-icon
«Вик, кечкенә викинг»
09:35

«Вик, кечкенә викинг»

live-icon
«Шаян балалар»
09:50

«Шаян балалар»

live-icon
«Музыкаль тәнәфес»
09:55

«Музыкаль тәнәфес»

live-icon
«Юху Һәм аның дуслары»
10:05

«Юху Һәм аның дуслары»

live-icon
«Балачак илендә»
10:20

«Балачак илендә»

live-icon
«Мишо белән Робин»
10:30

«Мишо белән Робин»

live-icon
«Якын дуслар»
10:35

«Якын дуслар»

live-icon
«Фиксиләр»
10:50

«Фиксиләр»

live-icon
«Хайваннар дөньясы атласы»
11:00

«Хайваннар дөньясы атласы»

live-icon
«Дуда һәм Дада»
11:25

«Дуда һәм Дада»

live-icon
«Рози һәм аның дуслары»
11:40

«Рози һәм аның дуслары»

live-icon
«Шаян балалар»
12:00

«Шаян балалар»

live-icon
«Күчтәнәч»
12:10

«Күчтәнәч»

live-icon
«Чичилэнд»
12:25

«Чичилэнд»

live-icon
«Бергәләп өйрәник»
12:30

«Бергәләп өйрәник»

live-icon
«Врумиз»
12:50

«Врумиз»

live-icon
«Тычкан абый дәресләре»
13:05

«Тычкан абый дәресләре»

live-icon
«Шаян балалар»
13:15

«Шаян балалар»

live-icon
«Рози һәм аның дуслары»
13:20

«Рози һәм аның дуслары»

live-icon
«Сукыр тычкан һәм панда»
13:35

«Сукыр тычкан һәм панда»

live-icon
«Җанлы шакмаклар»
14:00

«Җанлы шакмаклар»

live-icon
«Галактика паркы»
14:10

«Галактика паркы»

live-icon
«Шаян балалар»
14:25

«Шаян балалар»

live-icon
«Робокар Поли һәм аның дуслары»
14:30

«Робокар Поли һәм аның дуслары»

live-icon
«Анна һәм аның дуслары»
14:45

«Анна һәм аның дуслары»

live-icon
«Кичке әкиятләр»
15:10

«Кичке әкиятләр»

live-icon
«Дуда һәм Дада»
15:20

«Дуда һәм Дада»

live-icon
«Вик, кечкенә викинг»
15:35

«Вик, кечкенә викинг»

live-icon
«Шаян балалар»
15:50

«Шаян балалар»

live-icon
«Музыкаль тәнәфес»
15:55

«Музыкаль тәнәфес»

live-icon
«Юху Һәм аның дуслары»
16:05

«Юху Һәм аның дуслары»

live-icon
«Балачак илендә»
16:20

«Балачак илендә»

live-icon
«Мишо белән Робин»
16:30

«Мишо белән Робин»

live-icon
«Якын дуслар»
16:35

«Якын дуслар»

live-icon
«Фиксиләр»
16:50

«Фиксиләр»

live-icon
«Хайваннар дөньясы атласы»
17:00

«Хайваннар дөньясы атласы»

live-icon
«Дуда һәм Дада»
17:25

«Дуда һәм Дада»

live-icon
«Рози һәм аның дуслары»
17:40

«Рози һәм аның дуслары»

live-icon
«Татармультфильм»
17:55

«Татармультфильм»

live-icon
«Шаян балалар»
18:00

«Шаян балалар»

live-icon
«Күчтәнәч»
18:10

«Күчтәнәч»

live-icon
«Чичилэнд»
18:25

«Чичилэнд»

live-icon
«Бергәләп өйрәник»
18:30

«Бергәләп өйрәник»

live-icon
«Врумиз»
18:50

«Врумиз»

live-icon
«Тычкан абый дәресләре»
19:05

«Тычкан абый дәресләре»

live-icon
«Шаян балалар»
19:15

«Шаян балалар»

live-icon
«Рози һәм аның дуслары»
19:20

«Рози һәм аның дуслары»

live-icon
«Сукыр тычкан һәм панда»
19:35

«Сукыр тычкан һәм панда»

live-icon
«Җанлы шакмаклар»
20:00

«Җанлы шакмаклар»

live-icon
«Галактика паркы»
20:10

«Галактика паркы»

live-icon
«Шаян балалар»
20:25

«Шаян балалар»

live-icon
«Робокар Поли һәм аның дуслары»
20:30

«Робокар Поли һәм аның дуслары»

live-icon
«Анна һәм аның дуслары»
20:45

«Анна һәм аның дуслары»

live-icon
«Кичке әкиятләр»
21:10

«Кичке әкиятләр»

live-icon
«Дуда һәм Дада»
21:20

«Дуда һәм Дада»

live-icon
«Вик, кечкенә викинг»
21:35

«Вик, кечкенә викинг»

live-icon
«Шаян балалар»
21:50

«Шаян балалар»

live-icon
«Музыкаль тәнәфес»
21:55

«Музыкаль тәнәфес»

live-icon
«Юху Һәм аның дуслары»
22:05

«Юху Һәм аның дуслары»

live-icon
«Балачак илендә»
22:20

«Балачак илендә»

live-icon
«Мишо белән Робин»
22:30

«Мишо белән Робин»

live-icon
«Якын дуслар»
22:35

«Якын дуслар»

live-icon
«Фиксиләр»
22:50

«Фиксиләр»

live-icon
«Хайваннар дөньясы атласы»
23:00

«Хайваннар дөньясы атласы»

live-icon
«Дуда һәм Дада»
23:25

«Дуда һәм Дада»

live-icon
«Дуда һәм Дада»
23:55

«Дуда һәм Дада»

live-icon
«Шаян балалар»
00:00

«Шаян балалар»

live-icon
«Күчтәнәч»
00:10

«Күчтәнәч»

live-icon
«Чичилэнд»
00:25

«Чичилэнд»

live-icon
«Бергәләп өйрәник»
00:30

«Бергәләп өйрәник»

live-icon
«Врумиз»
00:50

«Врумиз»

live-icon
«Тычкан абый дәресләре»
01:05

«Тычкан абый дәресләре»

live-icon
«Шаян балалар»
01:15

«Шаян балалар»

live-icon
«Рози һәм аның дуслары»
01:20

«Рози һәм аның дуслары»

live-icon
«Марин һәм аның дуслары»
01:45

«Марин һәм аның дуслары»

live-icon
«Җанлы шакмаклар»
02:00

«Җанлы шакмаклар»

live-icon
«Галактика паркы»
02:05

«Галактика паркы»

live-icon
«Шаян балалар»
02:20

«Шаян балалар»

live-icon
«Робокар Поли һәм аның дуслары»
02:25

«Робокар Поли һәм аның дуслары»

live-icon
«Диңгез серләре»
02:40

«Диңгез серләре»

live-icon
«Кичке әкиятләр»
03:05

«Кичке әкиятләр»

live-icon
«Таши маҗаралары»
03:15

«Таши маҗаралары»

live-icon
«Вик, кечкенә викинг»
03:30

«Вик, кечкенә викинг»

live-icon
«Шаян балалар»
03:40

«Шаян балалар»

live-icon
«Музыкаль тәнәфес»
03:45

«Музыкаль тәнәфес»

live-icon
«Балачак илендә»
04:10

«Балачак илендә»

live-icon
«Мишо белән Робин»
04:20

«Мишо белән Робин»

live-icon
«Диңгез сакчылары»
04:25

«Диңгез сакчылары»

confetti
rocket
rocket
cup
confetti
chess-2
ball
palette
gamepad
фон

Бәйгеләр һәм уеннар

music
pens
фон