Advertising

scroller
confetti-1
confetti-2
popcorn
clipboard
rocket
like

Advertising

TO DO: Текст на русском
Хәзер һәр авыл үзенең үткән тарихы турында китап чыгарттыра; аның өчен кемнәрдер архивларда эзләнеп утырып белешмә туплый... Шул уңайдан авылның башланып китү датасын да казып чыгара... Аннары инде, биш ел саен булмаса да ун ел саен, зурдан кубып “юбилей” үткәрә башлыйлар. Йола һәм традицияләргә шактый ярлы булган безнең татар халкы өчен бик уңай бер яңа күренеш бу, әлбәттә! Хәзер һәр авыл үзенең үткән тарихы турында китап чыгарттыра; аның өчен кемнәрдер архивларда эзләнеп утырып белешмә туплый... Шул уңайдан авылның башланып китү датасын да казып чыгара... Аннары инде, биш ел саен булмаса да ун ел саен, зурдан кубып “юбилей” үткәрә башлыйлар. Йола һәм традицияләргә шактый ярлы булган безнең татар халкы өчен бик уңай бер яңа күренеш бу, әлбәттә! Хәзер һәр авыл үзенең үткән тарихы турында китап чыгарттыра; аның өчен кемнәрдер архивларда эзләнеп утырып белешмә туплый... Шул уңайдан авылның башланып китү датасын да казып чыгара... Аннары инде, биш ел саен булмаса да ун ел саен, зурдан кубып “юбилей” үткәрә башлыйлар. Йола һәм традицияләргә шактый ярлы булган безнең татар халкы өчен бик уңай бер яңа күренеш бу, әлбәттә!

Хәзер һәр авыл үзенең үткән тарихы турында китап чыгарттыра; аның өчен кемнәрдер архивларда эзләнеп утырып белешмә туплый... Шул уңайдан авылның башланып китү датасын да казып чыгара... Аннары инде, биш ел саен булмаса да ун ел саен, зурдан кубып “юбилей” үткәрә башлыйлар. Йола һәм традицияләргә шактый ярлы булган безнең татар халкы өчен бик уңай бер яңа күренеш бу, әлбәттә! Хәзер һәр авыл үзенең үткән тарихы турында китап чыгарттыра; аның өчен кемнәрдер архивларда эзләнеп утырып белешмә туплый... Шул уңайдан авылның башланып китү датасын да казып чыгара...

Аннары инде, биш ел саен булмаса да ун ел саен, зурдан кубып “юбилей” үткәрә башлыйлар. Йола һәм традицияләргә шактый ярлы булган безнең татар халкы өчен бик уңай бер яңа күренеш бу, әлбәттә! Хәзер һәр авыл үзенең үткән тарихы турында китап чыгарттыра; аның өчен кемнәрдер архивларда эзләнеп утырып белешмә туплый... Шул уңайдан авылның башланып китү датасын да казып чыгара... Аннары инде, биш ел саен булмаса да ун ел саен, зурдан кубып “юбилей” үткәрә башлыйлар. Йола һәм традицияләргә шактый ярлы булган безнең татар халкы өчен бик уңай бер яңа күренеш бу, әлбәттә! Хәзер һәр авыл үзенең үткән тарихы турында китап чыгарттыра; аның өчен кемнәрдер архивларда эзләнеп утырып белешмә туплый... Шул уңайдан авылның башланып китү датасын да казып чыгара... Аннары инде, биш ел саен булмаса да ун ел саен, зурдан кубып “юбилей” үткәрә башлыйлар. Йола һәм традицияләргә шактый ярлы булган безнең татар халкы өчен бик уңай бер яңа күренеш бу, әлбәттә! Хәзер һәр авыл үзенең үткән тарихы турында китап чыгарттыра; аның өчен кемнәрдер архивларда эзләнеп утырып белешмә туплый... Шул уңайдан авылның башланып китү датасын да казып чыгара... Аннары инде, биш ел саен булмаса да ун ел саен, зурдан кубып “юбилей” үткәрә башлыйлар. Йола һәм традицияләргә шактый ярлы булган безнең татар халкы өчен бик уңай бер яңа күренеш бу, әлбәттә!